انواع طرح فرش؛ طرح اقتباسی

انواع طرح فرش؛ طرح اقتباسی

طرح اقتباسی

همانطور که از نام این طرح ها پیداست از تلفیق و پیوستگی یک یا چند طرح ایجاد گردیده اند. طرح اقتباسی از طرح های ملل دیگر و ترکیب آن با طرح های ایرانی به وجود می آید.

طرح های استفاده شده در این نوع فرش غالبا دارای ریشه ایرانی هستند به طوری که بعضی از آن ها به نقشه های محلی مرزی ایران شباهت دارند لیکن با مجاورت مرزها و ارتباط بین مردم مرز و بوم با یکدیگر، طرح هایی که از کشور های دیگر الهام گرفته شده در آن به کار برده می شود. بیشتر این طرح ها در مراکزی چون آذربایجان و خراسان بافته می شود و مشکین شهر مرکز بافت قالی های اقتباسی بوده است.

معروف ترین انواع آن عبارت اند از : آناتولی، افغانی، قفقاز، کوبلن فرانسه.

طرح اقتباسی

طرح اقتباسی

نظرات بازدیدکنندگان