انواع طرح فرش؛ طرح بندی

انواع طرح فرش؛ طرح بندی

طرح بندی

در صورتی که نقش و نگاره های فرش تکرار شوند و در ضمن تکرار با کمک نگاره های دیگر به هم پیوند بخورند به طرح حاصله، طرح بندی گفته میشود. طرح بندی انواع زیادی دارد که هر یک از آن ها به علت نقش ویژه ای که تکرار میشود و یا به علت روش تزئینی خاصی که در تزئین آن به کار رفته است اسم خاص خود را دارد.

 انواع آن عبارت اند از:

بندی بازو بندی: این طرح شبیه بازو بند و کمربند هایی است که در قدیم در ایران به کمر پهلوانان می بستند و اغلب به آن ها هدیه داده می شد. این نقش معمولا در حاشیه قالی های طرح هندسی به طور یک در میان با اشکال دیگر بافته می شد و در متن قالی تکرار می شد و یا در قالی ها با طرح اسلیمی به کار برده میشد.

بندی آدمکی: این طرح شکل و شمایل انسان را دارد و به طرح ملانصرالدینی شهرت دارد و شکل انسان تک یا گروهی در حالت های گوناگون از قبیل حضور در مجالس بزم و شادی و در جنگ و رزم و در مزارع و محیط طبیعت و ... دیده می شود.

 

دیگر طرح های بندی:

بندی خوشه انگوری، بندی اسلیمی، بندی شیر و شکری، بندی پیچی، ترنجدار، دسته گل، کتیبه ای و ورامین

نظرات بازدیدکنندگان