انواع طرح فرش؛ طرح بته ای

انواع طرح فرش؛ طرح بته ای

طرح بته ای

این طرح در کشور هایی مانند هند و ایران موسوم است و در  تمام نقاط ایران به ویژه در قم، کرمان، بیرجند، تبریز، بیجار، نائین و ساروق بافته می شود.

بته پیشینه تاریخی زیادی دارد. در زمان خلفای عباسی از این نقش خصوصا در طرح قالی مورد استفاده قرار میگرفت. نقش مایه ی بته همچون اسلیمی ها در کلیه ی شعب هنر های تزئینی از جمله ترمه دوزی، زری بافی، قلم زنی، مینیاتور و تذهیب به کار رفته است. زیباترین نقش بته در قالی های کرمان بافته می شد و در صنعت شال و ترمه و پته دوزی استفاده می شد و گاه بته را ویژه کرمان می دانستند. اکنون هنرمندان اصفهان و یزد این نقش زیبا را در قالی، پارچه، پرده، ترمه و قلم کار مورد استفاده قرار می دهند و از آن الهام می گیرند.

طرح بته ای از نظر شکل و خطوط فرعی که در بافت قالی  به کار برده می شود:

1-     طرح بته افشاری: نقش مایه ی این طرح از پرندگان، حیوانات، گل و گیاه و شاخ و برگ است.

2-    طرح بته بادامی: نقش این طرح شبیه بادام و طرح های ریز است و در منطقه ی فارس، بوانات، قونقری و کوهستان داراب بته بادامی بافته می شود.

3-   طرح بته بازوبندی: نقش بته به شکل بازو بند یا گردنبند و یا کمربند است و بافت این طرح بیشتر در کرمان رایج است.

4-    طرح بته جقه یا بوته کشمیری: همانند درخت سرو است که باد آن را خم کرده یا مرغی که سر خود را در سینه فرو برده باشد.

5-    طرح بته خرقه ای: این طرح بزرگتر از بته ترمه است.

6-    طرح بته دوقلو: دو بته کنار هم به یک اندازه هستند و در کناریکدیگر قرار دارند.

7-    طرح بته ترمه ای: شکل کاج متوسط که به شکل بته ترمه دوقلو و سه قلو بافته میشود.

8-   طرح بته سنندج: طرح بته و جقه ای که در منطقه سنندج از آن در بافت استفاده میشود.

9-    طرح بته شاخ گوزن: طرح شاخ گوزن طرحی است که تشکیل شده از دو بته یک اندازه و همانند شاخ گوزن میباشد.

10-  طرح بته شاخ و برگی: طرحی که بته ها شبیه شاخ و برگ درختان است.

11-  طرح بته کاج: نقش این طرح شبیه بته درخت کاج است. آن را آتش مقدس کاج ، بادام، گلابی، کیسه چرمی و مشت بسته هم نام داده اند.

12-طرح بته کرمان: این طرح همان بته جقه است به صورت باریک و بلند با رنگ زمینه سیر.

13-طرح بته مادر و بچه: نقش بته کوچک در درون بته ای بزرگ و به گونه ی بته بزرگ و دو بته کوچک (دوقلو) بافته می شود و یا به صورت بته ای بزرگ و یک بته ی کوچک است یا بته کوچک کنار بته ی بزرگ است یا بته کوچک به صورت نفوذ قسمتی از آن در داخل بته بزرگ است.

14-طرح بته ماهی: یک یا چند بته شبیه ماهی که معمولا در حاشیه قالی ماهی هراتی بافته می شود و یا گلهای شبیه ماهی و تکراری استفاده می شود.

15-طرح بته محلی و غیره: معروفترین این طرح بته عنابی، بته جوجه ای، بته قبادخانی و بته صوفی است.

16-طرح بته میری: طرح بته ریز که معمولا بته کاجی کوچک است.

 

طرح بته ای

 

 

نظرات بازدیدکنندگان