انواع طرح فرش؛ طرح شاه عباسی

انواع طرح فرش؛ طرح شاه عباسی

طرح شاه عباسی

طرح شاه عباسی یکی از طرح های اصلی فرش ایران میباشد که چون در زمان شاه عباس صفوی به اوج کمال رسیده شاه عباسی نامیده می شود. لکن سابقه آن به دوران قبل از اسلام می رسد که به نام گل اناری و پنجه پلنگی نیز مشهور می باشد زیرا که گل انار و پنجه پلنگ در نزد ایرانیان قدیم از تقدس خاصی برخوردار بوده است.

نقش شاه عباسی

نقوش شاه عباس به دو صورت غالب و مغلوب در شکل های چهار پر، پنج پر، شش پر و... در زمینه فرش یا حاشیه های فرش به کار می رود و این گل ها معمولا با شاخ و برگ و غنچه در سراسر فرش پراکنده شده اند. از انواع طرح شاه عباسی می توان به جانوری، ترنج و حیوان، تصرفی، ولچک و ترنج اشاره کرد.

شاه عباسی گل اناری

شاه عباسی گل اناری

فرش با طرح شاه عباسی

فرش بافته شده با طرح شاه عباسی

نظرات بازدیدکنندگان