انواع طرح فرش؛ طرح ماهی درهم

انواع طرح فرش؛ طرح ماهی درهم

طرح ماهی درهم

جزء ریزبافت ترین و زیباترین نقش های تکراری می باشد که شهرت و رواج زیادی دارد که به دو صورت بافته می شود. در مناطق غربی کشور طرح ماهی درهم شامل گل های لوزی مانندی است که چهار ماهی یا برگ اطراف آن قرار گرفته است (مثل طرح های ماهی درهم فراهان) و در نوعی دیگر که در مناطقی چون خراسان بافته می شود از لوزی استفاده نمی شود بلکه از گل های الماس مانندی که برگ هایی اطراف آن قرار گرفته اند استفاده می شود. ماهی درهم از نظر خطوط نیز به دو گروه ماهی درهم شکسته و ماهی درهم گردان تقسیم می شود. به ماهی درهم طرح هراتی نیز گفته می شود زیرا زادگاه این طرح هرات می باشد که تا دهه هفتم قرن 19 میلادی متعلق به ایران بوده است. از انواع طرح های هراتی می توان به هراتی شکسته، گلدار، خراسان، کردستان، لچک و ترنج، ریزماهی، خرده ماهی اشاره کرد.

فرش با طرح ماهی

نظرات بازدیدکنندگان