نظرات کاربران

شرایط تایید نظرات کاربران در فروشگاه اینترنتی با یه تیک:

ارسال نظر کاربران و تایید و نمایش نظرات آنان در سایت فروشگاه، منوط به رعایت موارد زیر است:


- فروشگاه با یه تیک هیچگونه مسئولیتی در قبال صحت یا عدم صحت نظرات منتشر شده در بخش مربوطه را ندارد و نمایش نظرات کاربران به معنی تایید فروشگاه با یه تیک درباره محتویات آن نیست.


- اظهار نظر و نقد کاربران باید صرفاً شامل تجربه شخصی فرد درخصوص نقاط قوت و ضعف محصولی که از این فروشگاه خریداری شده باشد.


- اظهار نظر و نقد کاربران باید به طور واقع بینانه، با توجه به قیمت آن بوده و کاربران از مبالغه و بزرگنمایی مزایا یا معایب محصول خودداری کنند.


 - کاربران بایستی نظراتی را درج نمایند که از صحت آن مطمئن هستند و همچنین از درج نظرات تکراری و پرسیدن سوال یا درخواست راهنمایی در این بخش خود داری نمایند.


- اظهار نظر بایستی به زبان فارسی و با استفاده از ادبیات محترمانه و عدم توهین به دیگر کاربران باشد.


- نام کاربری ارسال کنندگان نظر باید شامل نام و نام خانوادگی و با حروف فارسی باشد.

- کاربران از درج هرگونه لینک سایت‌های دیگر خودداری نمایند.


- ثبت اطلاعات ارتباطی شخصی، از جمله شماره تلفن یا آدرس ایمیل در قسمت نظرات ممنوع است.


- کاربران در نظر داشته باشند که فروشگاه با یه تیک، ویرایش نگارشی نظرات کاربران را حق خود می‌داند.


- نظراتی که کاربران در خصوص کالا در ‌سایت درج کرده‌اند، تجربه یا اطلاعات شخصی افراد است و برای آنها و سایت فروشگاهی با یه تیک مسئولیتی ایجاد نمی‌کند.


- فروشگاه در نشر یا عدم نشر نظرات کاربران اختیار کامل دارد.