پیشنهادات

پیشنهادات، انتقادات و شکایات:

هدف فروشگاه اینترنتی با یه تیک، ارائه محصولات با کیفیت و جلب رضایت مشتریان عزیز است. بر این اساس محصولات قبل از ارسال بدقت توسط کارشناس فروشگاه بررسی و در صورت احراز سلامت ارسال می گردند. علیرغم این، در صورت نیاز به ارایه پیشنهاد، انتقاد و یا اعلام هرگونه شکایات، کاربران و مشتریان محترم می توانند جهت درج نظرات خود از طریق ایمیل فروشگاه به آدرس info@byatick.com  اقدام نمایند.

 

اطلاع از نظرات عزیزان راهگشای ما در ارایه هرچه بهتر محصولات و جلب رضایت مشتریان خواهد بود.